Menu Close

Prisirašymas prie klinikos

 

Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti norimą gydytoją. Pasirinkęs gydytoją, asmuo įstaigos registratūroje turi užpildyti tam tikros formos prašymą (forma Nr.025-025-1/a). Asmeniui pasirinkus gydymo įstaigą, bet nepasirinkus gydytojo, atvykus į įstaigos registatūrą jums padės ar rekomenduos personalas pasirinkti vieną iš dirbančių gydytoją. Asmuo patvirtina pasirašydamas anksčiau minėtą prašymą. Ir nuo prisirašymo datos asmeniui bus teikiama pirminio lygio kvalifikuota pagalba Mūsų gydymo įstaigoje.

Pakeisti asmens sveikatos priežiūros įstaigą galima pateikus prašymą kitai pasirinktai gydymo įstaigai. Tokio prašymo pagrindu asmuo yra įtraukiamas į naujai pasirinktos gydymo įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą. Iš ankstesnės įstaigos sąrašo asmuo išbraukiamas automatiškai, todėl gyventojams tuo rūpintis nereikia. Pacientui pasirinkus kitą PASPĮ jo asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė) perduodama paciento pasirinktai įstaigai, šiai pateikus nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-3/a). Ambulatorinė kortelė, vaikų raidos istorija perduodama per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Jeigu asmuo yra pateikęs prašymus kelioms pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, galiojančiu laikomas paskutinis jo prašymas (vėliausiai pateiktas).

Asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios gydymo įstaigos gydytoją, registravimas:

  1. Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pildo nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-2/a).
  2. Gydytojui nutraukus darbo santykius su PASPĮ, įstaigos administracija turi pasirūpinti gyventojų aptarnavimu. PASPĮ administracija skiria kitą (-us) gydytoją (-us), jeigu pacientas nepasirenka kitaip.

Asmuo negali būti prirašytas prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos, jei jis nėra apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu.

Asmens apdraustumas privalomuoju sveikatos draudimu gydymo įstaigose tikrinamas pagal asmens kodą, jei asmuo jo neturi – pagal identifikacinį numerį, kuris suteikiamas asmeniui be asmens kodo, bet apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu, išduodant privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą.

GYDYMO ĮSTAIGOSE ASMENYS PRIVALO PATEIKTI KURĮ NORS VIENĄ IŠ TOLIAU IŠVARDINTŲ ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ:

  • asmens pasą;
  • asmens tapatybės kortelę;
  • vairuotojo pažymėjimą;
  • naujos formos socialinio draudimo pažymėjimą;
  • kt. dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu.

P.S. „Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) laikomi asmenys, kurie moka PSD įmokas ir neturi PSD įmokos skolos bei yra sumokėję einamojo mėnesio įmoką, taip pat tie asmenys, kurie draudžiami valstybės lėšomis. Draudžiamieji, kurie PSD įmokų nemokėjo ir nepateko į valstybės lėšomis draudžiamų asmenų sąrašus, gali kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir naudotis jų paslaugomis, tačiau tokiu atveju planinės paslaugos jiems yra mokamos.”

 

Skip to content