Menu Close

Paslaugos

Mūsų pacientams nemokamai prieinamos šios paslaugos:

 • Šeimos gydytojo apžiūra bei tinkamo gydymo parinkimas ir korekcija;
 • Nukreipimas į NDNT darbingumo ar neįgalumo lygiui, spec. poreikiams nustatyti;
 • Kompensuojamų vaistų receptų išrašymas;
 • Nėščios moters sveikatos sekimas jos nėštumo metu pagal LR SAM ministro patvirtiną priežiūros planą;
 • Vaikų nuo gimimo priežiūra, nemokama imunoprofilaktika pagal LR SAM ministerijos patvirtintą imunizacijos planą;
 • Vaikų ir suaugusiųjų papildoma imunoprofilaktika (esant papildomiems pageidavimams už vakciną teks susimokėti, imunizacija bus atlikta nemokamai);
 • Vaikų, suaugusiųjų (yra išimčių) profilaktiniai sveikatos tikrinimai;
 • Žaizdų tvarstymas, injekcijos, pooperacinių siūlų išėmimas;
 • Lašinės infuzijos;
 • Visų būtiniausių pažymų išrašymas (medicininių pažymų, nedarbingumo lapelių);
 • Tyrimai (gliukozės, cholesterolio, bendras kraujo su ENG, šlapimo, elektrokardiograma) ir  kiti biocheminiai tyrimai pagal šeimos gydytojo paskyrimą;
 • Bendrosios praktikos odontologo apžiūra, vaikų dantukų priežiūra bei gydymas;
 • Atranka ir siuntimas į medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytas sąlygas ir tvarką;
 • Būtinoji medicinos pagalba;

 

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos (pirmosios medicinos pagalbos bei skubios medicinos pagalbos paslaugos), kurių sąrašas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams, yra nemokamos.


Mokamos paslaugos teikiamos kai:

 • Neapdraustas asmuo privalomuoju sveikatos draudimu kreipiasi dėl paslaugų suteikimo;
 • Apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo kreipiasi be šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo;
 • Apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo, nenori laukti paslaugos bendroje eilėje, pats sutinka apmokėti už greičiau suteiktą paslaugą;
 • Gydomas ar tiriamas pacientas pageidauja suteikti papildomą paslaugą, nesusijusią su pagrindinės ligos tyrimu ar gydymu;
 • Tiriami ar gydomi užsienio piliečiai, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.
 • Prisirašiusiems VšĮ “Jonučių šeimos sveikatos centre” ir privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) draustiems pacientams teikiamos iš dalies mokamos odontologinės paslaugos.

Pacientai (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas. (LR SAM 2014-07-11 įsakymas  Nr. V-794)

Skip to content